Francis Magalona: Bahala na

Jul 31, 2007

Bahala na, sabi ng karamihan
Ugali na hindi maiwasan
Sa gawain, maging sa pamumuhay
Hindi malimot ang wikang bahala na

Bahala na, kahit na sa pag-diga
Ang binatang uhaw sa pagsinta
Pinipilit mabola ang dalaga
At kung ang oo’y makamit bahala na

Ewan ko ba kung bakit nga ganyan
Kahit na kailanman
Sa anumang iyong ginagawa
Bahala na’y hindi nawawala

Bakit kaya, tayo’y ganyan
Bukambibig bahala na?

Bahala na, sabi ng karamihan
Bahala na, ngayon at kailanman
Bahala na, hindi malilimutan
Bukambibig nating lahat araw-araw

Bahala na, anuman ang mangyari
Bahala na, handa nang magtiis
Bahala na, sa buhay at pag-ibig
Kahit ligaya o lumbay Bahala na

0 comments: