Imelda Papin: Bulong ng damdamin

Jul 31, 2007

Nang ibigin kita,Marami ang nagtaka,
may nagsabi na bulag raw ang aking mata.
Ang sagot ko hindi bale ng bulag,
huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko.


Nang ibigin kita,marami ang nailing,
may nagsabi marahil nga raw ako ay hangal,
ang sagot ko ako ay hindi hangal,
mas hangal ang mga pusong di natutong magmahal.

Kasalanan bang umiibig ng walang hanggan,
kasalanan bang umiibig ng buong tapat,
kung ibigin kay kasalan,ayaw kong mawasto,
sa pagkakamali ayaw kong gumising.

Nang ibigin kita marami ang nagtaka,
may nagsabi na bulag raw ang aking mata.
Ang sagot ko hindi bale ng bulag.
Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko.

Nang ibigin kita marami ang nailing,m
ay nagsabi marahil nga raw ako ay hangal,
Ang sagot ko hindi bale ng hangal,
Mas hangal ang mga pusong Di natutong magmahal.

0 comments: