Itchyworms: Envervon happy song

Jul 31, 2007

Happy ang naglalakad
Maraming napupuntahan
Happy ang tumatalon
Maraming naabot

Kung ang taong happy ay lahat ng ito
Anong sagot sa tanong na ito

Anong meron ang taong happy
(anong meron ang taong happy)
Anong meron ang taong happy
(anong meron ang taong happy)

Happy ang tumatakbo
Maraming nararating
Happy ang umaakyat
Maraming natatanaw

Kung ang taong happy ay lahat ng ito
Anong sagot sa tanong na ito

Anong meron ang taong happy
(anong meron ang taong happy)
Anong meron ang taong happy
(anong meron ang taong happy)
Anong meron ang taong happy
(anong meron ang taong happy)
Anong meron kaya

0 comments: