Imelda Papin: Kay lupit mo pag-ibig

Jul 31, 2007

Verse I:
Kay lupit mo pag-ibig sa pusong ito
Ang sumpa sa akin ng ibigin ako
Na hindi magmamaliw ang isang tulad mo
Natiis mong linlangin ang pusong ito

Chorus:
Kay lupit ng kapalaran
Laging sawi na lamang
Kay hirapbg umibig kung masasawin rin

Luluha ka rin
O giliw
o giliw

O pag-ibig maawa sa akin

Kay lupit ng kapalaran
Laging sawi na lamang
Kay hirapbg umibig kung masasawin rin


Kay lupit mo pag-ibig sa pusong ito
Ang sumpa sa akin ng ibigin ako
Na hindi magmamaliw ang isang tulad mo
Natiis mong linlangin ang pusong ito

0 comments: