Dicta License: Ang ating araw

Jul 31, 2007

Sisikat nang muli ang ating araw
So loyang may himig ng ating diwa ng banal
Tulad ng awit na pumipiglas sa kahon ng kundimon

Madalas ay reklamo long ang bukang bibig
At di makita ang sakit na iyong pasan
Mas matalas ang dila kung merong galaw

Dinggin mo ang tawag ng lupang pinagmulan
Nang kayamanan na di mo rin pala natitikman
Kelan malilinis ang bahid ng dumi
May’rong pag-asa ating inaasam

Di mo ba naririg, sinisigaw ng lahat
Sabay-sabay, humihiyaw
Sisikat nang muli
Sa kahon ng kundiman
Sisikat nang muli, sisikat nang muli

0 comments: