Vina Morales: Saan darating ang umaga

Aug 3, 2007

Bakit ba pinagtagpo
Pala'y maglalayo tayo sa ating buhay
Ang araw na kay ganda
Ba't nang lumisan ka
Ay nagdilim ang kulay

Ang umaga nagtampo
Ano't kasama mo
Luha ang tanging iwan
Kung s'ya ma'y magbabalik
Ako'y nananabik kung kailan at saan

Darating ba s'yang kasama ka
Masasalubong man lang ba kita
Subalit ako'y mag-aalala
Kung ako ay mahal mo pa
Kahit pa anong hadlang

Mananatili kang mahal sa aking buhay
May umaga man pala
Kung 'di ka niya dala
Ito'y walang buhay

0 comments: