Wolfgang: Mula sa kamandag

Aug 3, 2007

Sanggol kang isinilang
Walang bahid na kasalanan
inosente sa lahat ng bagay
At walang kamalay-malay

Nguni’t may aninong palapit
Puno ng galit poot at pait

Ilawan ang daan nang ligaw na nilalalang
Nasaan ang liwang mula sa kamandag

Mabilis lumipas ang panahaon
Ang noo’y biglang kahapon
Sundin man ang tamang landasin
Pilit kang lilinlangin

Ang dugo mo’y nilalason
Lumalapot sa bawat taon

Sa paglubog ng iyong araw
Nabuksan ang iyong mga mata
Sa mundo’y ikaw nasilaw
Pagsisisi mo’y huli na

Pag-asa mo’y nalulunod
Isip mo’y paging tuod

0 comments: