Yoyoy Villame: Bayle tibook kalibutan

Aug 3, 2007

Bayle tibook kalibutan, bayle may sayaw sa tanan
Galing, sa ako kang giguyod, imo kong gibalibaran Oh yeah

Medyo, ug ako naulawan, busa mi padaplin nalang
Unya akong gikalagutan, kay ni bayle ka sa uban
Dinha kaayo mong pisliton, kaayong iambak
Kaayong isumbag, Kaayong kunuton

Galing, may respeto lang ko, kay kadtong lalaki
Kanimo ni bayle ogangan ko kadto
Busa, mi pauli lang ko, pag-abot sa balay ang akong
Asawa moy gi pamongtan ko, oh yeah

Bayle, tibook kalibutan, maayo ra unta
Kanang imong bunol sa bayle hingtumban
Dinha kaayo mong pisliton, kaayong iambak
Kaayong isumbag, Kaayong kunuton

Galing may respeto lang ko, kay kadtong lalaki
Kanimo ni bayle ugangan ko kadto
Busa, mi pauli lang ko, pag-abot sa balay ang akong
Asawa moy gi pamongtan ko, oh yeah

0 comments: