Yano: State U

Aug 3, 2007

Parami na nang parami
De kotseng estudyante
Sa state university

State university

Walang efficiency
Mga government employee
Sa state university

State university

Antique na laboratory
Bulok na facility
Sa state university

State university

Administration policy
Itaas ang tuition fee
Pati na rin ang dorm fee
Bakit? Walang nagra-rally

Kahit may demolition
Private corporation
Barat na allocation
Sa education

Commercialization
Colonialization
Privatitation
Kawawang oblation

Sa state university
Sa state university

State university

State U! Hate you!

State university

0 comments: