Hotdog: Bandang Pinoy

Jul 31, 2007

Ang bandang pinoy
Sanay sa hirap, sanay sa gutom
Ang galing ng mga tugtugin
Wala namang makain

Ang bandang pinoy
Sanay sa hirap, sanay sa gutom
Ang bilis ng kamay sa gitara
Mabagal naman sa problema

Bandang pinoy, bandang pinoy
Kelan matutuklasan ang iyong galing
Ang mga tao ba’y bulag o lasing
Sila ba’y nakikinig, sila ba’y gising

[repeat 1st 2 stanzas]

0 comments: