Greyhoundz: Hinahanap

Jul 31, 2007

sa sulok ng pag-iisip
sinilip ang pagnanais
sana’y kasama ka upang punasan ang aking mga luha
wag mo kong iwanan
wag mo kong iiwan
wag mo kong iwanan
wag mo kong iiwan
sa sulok ng pagnanais
sinilip ang umiisip
sana’y kasama ka upang punasan mo ang aking mga luha
wag mo kong iwanan
wag mo kong iiwan
wag mo kong iwanan
wag mo kong iiwan
hinahanap ka sa tuwing ako’y lumuluha
hinahanap ka sa tuwing ako’y lumuluha
wag mo kong iwanan
wag mo kong iiwan

0 comments: