Gary Valenciano: Pampanga

Jul 31, 2007

Taga-ibang bansang sundalo
Bumaha ang salapi kasama
Ang lahat ng uri ng bisyo
Nguni't ang lahat nang iyan ay nawala
Sa pagsabog ng bulkan, nasalanta
Nasaan ka na

Kamusta ka Pampanga
Kamusta ka Pampanga
Kamusta ka ngayon, bayan ko
May pag-asa ba
Kamusta ka Pampanga

Tinabunan ka ng putik at bato
Subali't di ka nagpatalo
Bawat kahirapa'y may dalang lakas
Ito'y nakita ko sa iyo
Bagong buhay ay umuusbong muli
Magmula sa matibay na pananalangi't pagpupunyagi

Kamusta ka Pampanga
Kamusta ka Pampanga
Kamusta ka ngayon, bayan ko
May pag-asa na
Kamusta ka Pampanga

Sa bawat sandali bumabalik ang iyong ngiti
And dating di makatayo'y naglalakad muli
Ikaw ay himala sa panahon ng tag-hirap
Ako ay humahanga sa iyong lakas at pagsisikap

Kamusta ka Pampanga
Kamusta ka Pampanga
Kamusta ka ngayon, bayan ko
May pag-asa na
Kamusta ka Pampanga

Kamusta ka Pampanga
Kamusta ka ngayon, bayan ko
May pag-asa na
Kamusta ka...
(Misasan metung tamu)
(Nanuman ing malyari)

0 comments: