Freddie Aguilar: Habang may buhay

Jul 31, 2007

Huwag ka nang lumuha pa
Ang araw ay sisikat na
Magwawakas itong dilim
Liwanag ay makikita


REFRAIN
Maririnig ang dalangin
Ang pagsuko'y huwag mong gawin
Ang Diyos ay 'di natutulog
Hindi ka n'ya bibiguin


CHORUS
Habang may buhay, may pag-asang makakamit
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit
O, manalig ka sana, ikaw ay 'di nag-iisa
Karamay Siya, ah oh oh hoh


Ang ibon sa kaparangan
Minsan ma'y 'di kinaligtaan
Higit ka N'yang minamahal
'Pagkat ika'y Kanyang nilalang


[Repeat CHORUS]


AD LIB


[Repeat REFRAIN]
[Repeat CHORUS]


Manalig ka, ah
Manalig ka, ah oh oh hoh


CODA
Habang may buhay, may pag-asang makakamit (manalig ka)
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit (manalig ka)
[Repeat 4x]

0 comments: