Francis Magalona: Mahiwagang kamote

Jul 31, 2007

Mahiwagang kamote, ako’y dinggin mo
Tinusok at tinuhog, ginawang kamote que
Masarap kang kainin, masarap kang tsibugin
At ang lakas mo ring magpalabas ng hangin

Ikaw ba’y gulay? O ikaw ba’y prutas?
Na violet ang kulay at mukhang patatas
Saan makikita? Saan makukuha?
Ang ugat na umusbong mula sa lupa?

Ikaw ba’y naniniwala? Ikaw ba’y nananalangin?
Tulungan nyo po ako, ang syang aking dalangin
Mahiwagang kamote, kamoteng mahiwaga
Mahiwagang kamote, kamoteng mahiwaga

Mahiwaga, mahiwaga, mula sa lupa
Huwag kang magdusa

Ako’y nautot

0 comments: