Francis Magalona: Kabataan para sa kinabukasan

Jul 31, 2007

Kapag ang tao’y masipag, tumatatag ang buhay
Nagsusumikap kahit mahirap
Ialay Ang pawis sa kinabukasan
At nang tayong lahat ma-biyayaan
Huwag kalilimutan at laging tandaan
Ang hagdang paitaas ang siyang laging tahakin
Anuman ang iyong gawin, kahit yun at yun din
Gawin mong magaling at sa puso’y manggaling

Nasa palad mo ang kapalaran
Kabataan para sa kinabukasan
Oras ay ginto, gamitin ng mahusay
Dahil and oras ay walang hinihintay

Peace, kapayapaan
Nature, kalikasan
Children, kabataan

Kabataan, kalikasan para sa kinabukasan
Iwasan ang pagkakamaling ating naranasan
Oras nang magtubos
Daigdig natin ‘wag sayangin, wag hayaang maubos

Oras na para kumilos (Make a stand)
Magkapit bisig para sa daigdig (Hand in hand)
Mulat na kabataan ang sagot
Wag masasangkot sa ipinagbabawal na gamot
Kundi’y gamitin ang talino
Maging tunay na bayani, makabagong Pilipino
Sulong kabataan, ipakita ang lakas
Tunay at wagas na pag-asa ng bukas

Nasa palad mo ang kapalaran
Kabataan para sa kinabukasan
Oras ay ginto, gamitin ng mahusay
Dahil and oras ay walang hinihintay

0 comments: