Sharon Cuneta: High School life

Aug 3, 2007

High school life, oh my high school life
ev’ry memory kay ganda
high school days, oh my high school days
are exciting kay saya
there are times may problema ka
kung ang homework left undone
pray ka lang, wag tawagin ka
upang di pagtawanan.

High school love, my one high school love
not infatuation or crush
tunay ‘to, siya ang buhay ko
di n’yo lang alam ako’y nagba-blush
bakit nga ba ang first love ko
ay di serious, so it seems?
kung alam lang ng first love ko
he is always in my dreams.

[refrain]
Ang saya ng high school sev’ral years in my high school
di na mapapantayan
t’yak ganyan ang buhay na sadyang makulay
alaala kailan man.

High school life, oh my high school life
ev’ry memory kay ganda
high school days, oh my high school days
are exciting kay saya
there are times may problema ka
kung ang homework left undone
pray ka lang, wag tawagin ka
upang di pagtawanan.

[coda]
High school life, ba’t ang high school life
ay walang kasing saya
bakit kung graduation na’y
luluha kang talaga?

[coda]
High school life, ba’t ang high school life
ay walang kasing saya
bakit kung graduation na’y
luluha kang talaga?

[refrain]
Ang saya ng high school sev’ral years in my high school
di na mapapantayan
t’yak ganyan ang buhay na sadyang makulay
alaala kailan man.

High school life, oh my high school life
ev’ry memory kay ganda
high school days, oh my high school days
are exciting kay saya
there are times may problema ka
kung ang homework left undone
pray ka lang, wag tawagin ka
upang di pagtawanan.

[coda]
High school life, ba’t ang high school life
ay walang kasing saya
bakit kung graduation na’y
luluha kang talaga?

0 comments: