Ryan Cayabyab: Mamang kutsero

Aug 3, 2007

Mamang kutsero, sasakay po
kaming magkasintahan sa kalesa n'yo,
at lalakbay po saan man gusto.
Mula sa Luneta hanggang sa Ermita.

Mamang kutsero nadama ko
kamay ng aking nobya sa balikat ko.
'Wag pong lilingon baka mabangga pa tayo.

Kay sarap mabuhay ng kay lumanay
katulad ng kalesang kay bagal-bagal.
Wala kang problemang mababangga.
Kung dahan-dahanin marami ang ani.

O, mamang kutsero naiingit ako
sa kabayo't teknicolor na kalesa n'yo.
Kung nais n'yo magpalit na tayo,
sa akin ang kalesa, inyo na'ng nobya ko.
Sa akin ang kalesa, inyo na'ng nobya ko

0 comments: