Rivermaya: Hilo

Aug 3, 2007

La..la,ra,ra..la,ra,ra..
Sa panaginip lang ako nakakatulogLa..
la,ra,ra..la,ra,ra..
Sa kaiisip ko sa?yo,
nalimutan ko nang mabuhay
at untiang namamatay
Paikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot

Hmm,wo-oh! Hilo sa panalangin kong yakapin mo ako
Sabog sa panalangin kong hagkan mo lang ako
Mga panaginip ko?y iyong mga bangungot
Pinapag-isip mo pa ako ng kung ano-anong bagay
Na hindi ko mahintay

Paikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot

Ikot! Ikot! Ikot! Ikot!

0 comments: