Pupil: Dulo ng dila

Aug 2, 2007

At meron lang naisip
nang merong mailagay
para lamamng may laman
para lang merong kulay

Ano’ng kailangan mong marining?
makasaysayan? pandaigdig?
ano’ng sinabi ng iyong dibdib?
parang ganyan, ganyan, ganyan

Sisindihan ko muna
nang aking maalala
makita ko na muna ang
mensahe na kilala

Hindi na baleng ‘di marining
hinndi na baleng ‘di mabatid
basta’t nasabi ng aking dibdib
mensahe na walang laman

0 comments: