Pedicab: Ang kailangan

Aug 2, 2007

Ang kailangan natin ngayon
Panandaliang sarap
Yan ang kailangan
Ang kailangan natin ngayon
Pataas ng pataas
Yan ang kailangan
Tumahimik ka
Baka ka madulas
Walang ligtas
Mag-ayos ka
Baka ka mahampas
Walang ligtas
Yan ang kailangan
Ang kailangan natin ngayon
Ang pampalakas
Yan ang kailangan
Ang kailangan natin ngayon
Ang pampatagal
Yan ang kailangan
Tumahimik ka
Baka ka madulas
Walang ligtas
Mag-ayos ka
Baka ka mahampas
Walang ligtas
Yan ang kailangan
Yan ang kailangan

0 comments: