Parokya Ni Edgar: Kayang kaya kaya

Aug 2, 2007

Masama bang managinip ng gising
Magkunyaring ang bukas ko’y wala nang panimdin
Di ba’t mabuting matayog kang mangarap
Nang sa gayo’y maabot mong iyong minimithi

Refrain:
Kailangan mag-sikap, magsipag nang tayo ay umangat
Sumulong, tumulong, nang tayo ay umahon
Ang pagsukat ng tao’y di sa kanyang salita
Di sa kanyang itsura, nasa kanyang nagawa
Marahil na maraming kahirapang dadaanan
Basta’t may panalangin, anumang sagwi ay kakayanin

Chorus:
Kayang-kaya (kayang-kaya)
Yakang-yaka (yakang-yaka)
Kayang-kaya, kayang-kaya, yakang-yaka

Sa paglipas ng panahon tayo rin ay aahon
Ang buhay natin, tanging may layunin
Wag tayong maging kaawaan o kaapihan
Itaas ang ating kaantasan nang tayo’y maging

0 comments: