Mayonnaise: Aircon

Aug 1, 2007

Ang lamig, lamig dito
O kay lamig ng aircon

Araw-araw sinusugal
Para lang matanaw
At makita ang iyong mata
Na nakatingin sa iba

O kay lamig, lamig dito
O kay lamig, lamig-lamig mo

Sa iba?
Sa iba?
Ano ba ang meron sila?
Sa iba

0 comments: