Max Surban: Igo na day

Aug 1, 2007

Igo na day, igo na day
Basin ako ug mamatay
Igo nang pagpaantos mo
Gisakitan ‘king dughan ko
Pagka hapdos pagka hapdos
‘Daw dili kona maantos
Kalipa’y mobang magsud-ong
Nga magbakhu ako intawon

Please love me dear, Please love me dear
I need your kiss a loving care
Balik na day, balik na day
Tambali king mangakalaay

Pagka hapdos pagka hapdos
‘Daw dili kona ma-antos
Kalipa’y mobang magsud-ong
Nga magbakho ako intawon

Please love me dear, Please love me dea
I need your kiss a loving care
Balik na day, balik na day
Tambali king mangakalaay

0 comments: