Lea Salonga: Tagumpay nating lahat

Aug 1, 2007

Ako`y anak ng lupang hinirang
Kung saan matatagpuan
Ang timyas ng perlas ng Silangan
Nagniningning sa buong kapuluan

Taglay ko ang hiwaga ng Silangan
At saan mang bayan o lungsod
Maging Timog, Hilaga at Kanluran
Ang Pilipino ay namumukod

Refrain:
Sama-sama nating abutin
Pinakamatayog na bituin
At ang aking tagumpay
Tagumpay ng aking lahi
Tagumpay ng aking lipi
Ang tanging minimithi at hinahangad
Hangad ko`y tagumpay nating lahat

Ako ay may isang munting pangarap
Sa aking dakilang lupain
At sa pagsasama-sama nating pagsisikap
Sama-sama ring mararating

Ang iba`t ibang galaw, iisang patutunguhan
Dito isang araw, isang kapuluan

Sama-sama nating abutin
Pinakamatayog na bituin
At ang aking tagumpay
Tagumpay ng aking lahi
Tagumpay ng aking lipi
Ang tanging minimithi at hinahangad
Hangad ko`y tagumpay nating lahat
Hangad ko`y tagumpay nating lahat

0 comments: